You are here: Home >> ToThePoint >> GK - Ancient Indian Books and Authors

Ancient Indian Books and Authors:


Name of Ancient BooksAuthors
Akbar-NamahAbul Fazal
AmuktamalayadaKrishna Deva Raya
ArthashastraKautilya
Buddha CharitamAshwaghosa
Babar Namah (Tuzk-e-Babari)Babar
Geet GovindaJaya Deva
Harsha CharitaBanabhatta
Humayun NamahGulbadan Begum
Kumar SambhavaKalidasa
KamasutraVatsyayna
Mudra RakshasaVishaka Dutta
MrichakatikamShudraka
MeghdootKalidasa
MalavikagnimitraKalidasa
NaganandaHarshavardhana
PadmavatMalik Mohd Jayasi
PanchatantraVishnu Sharma
Prithviraj RasoChand Bardai
PriyadarsikaHarshavardhana
RajtaranginiKalhana
RaghuvanshaKalidasa
RatnavaliHarshavardhana
Shah NamahFirdausi
Tuzk-e-JahangirJahangir


Learn General Knowledge from our Android App on Google Playstore.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Download Now